Termeni si condiții

Termeni si Condiții

Termenii si condițiile menționate mai jos constituie prevederi contractuale si au valoare de contract valabil încheiat intre S.C Aveir Int S.R.L si orice client care utilizează serviciile site-ului wwww.aveir.ro . S.C Aveir Int S.R.L si site-ului www.aveir.ro nu vor procesa nicio comanda primita de la niciun client/utilizator al site-ului  www.aveir.ro  fără ca acest client sa accepte, prin bifarea căsuței respective, acest contract (Termeni si Condiții).

Folosirea, incluzând vizualizarea sau comandarea produselor de pe site-ul www.aveir.ro, implica deplina acceptare a termenilor si condițiilor menționate mai jos.

Introducere

Pentru folosirea in bune condiții a site-ului www.aveir.ro, se recomanda citirea cu atenție a termenilor si condițiilor. Acest site este întreținut si administrat de societatea S.C Aveir Int S.R.L (vedeți mai jos datele de identificare ale S.C Aveir Int S.R.L).

Nume companie S.C Aveir Int S.R.L
Nr.inreg.Reg.Com.: J4/626/13.03.2019
C.I.F.: RO40778681
Capital social: 200 RON
Adresa Sediu Social: Strada Principala 668, Oituz, Jud. Bacău
Adresa Punct de Lucru: Str. Piscului 16,Bl 42, Sc.C,Ap.67, Sector 4, București
Telefon +40 731 343 006

 

Adresa de mai sus este valabila atât pentru locul de desfășurare al activității cat si pentru locul unde se pot primi reclamații.

Administratorul site-ului, S.C Aveir Int S.R.L, își asuma dreptul de a face orice modificări ale acestor prevederi (termeni si condiții), orice modificări ale site-ului www.aveir.ro  (modificări de structura, de conținut precum si orice alte modificări), de a întrerupe orice activitate pe site sau arhiva din conținutul sitului, fără notificarea prealabila a utilizatorilor site-ului www.aveir.ro. In acest sens, S.C Aveir Int S.R.L nu va putea fi făcută responsabila pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, îmbunătățiri, îmbunătățiri etc de orice fel. In cazul in care se fac referiri la alte site-uri nu garantam si/sau confirmam sub nicio forma tipul de informație pe care îl veți găsi pe aceste site-uri. Rămâne la aprecierea dumneavoastră daca vizitați sau nu aceste site-uri sau luați sau nu in considerare informația găsita acolo.

Accesând pagina „Termeni si condiții” puteți citi întotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi.

Siguranța Tranzacțiilor

Societatea recunoaște importanta respectării tuturor procedurilor legale necesare, legate de siguranța datelor personale, precum si a tranzacțiilor electronice, si a luat in acest sens toate masurile necesare, prin metodele cele mai moderne si mai performante, pentru a oferi cel mai înalt grad de siguranța posibil. Toate informațiile legate de datele personale ale utilizatorilor/abonaților sunt tratate ca date confidențiale. Societatea a adoptat proceduri care protejează datele confidențiale pe care utilizatorii le oferă prin intermediul website-ului sau in orice alt fel (de exemplu telefonic). Aceste proceduri protejează datele utilizatorilor/abonaților in fata oricărei accesări nepermise sau divulgări, furt sau utilizare neconforma, modificare sau distrugere, ajutând de asemenea la certificarea faptului ca datele acestea sunt exacte si sunt utilizate corect.

Confidențialitatea Tranzacțiilor

Așa cum se menționează mai sus, respectarea confidențialității se subînțelege. Toate informațiile transmise de utilizator sunt confidențiale, S.C Aveir Int S.R.L luând toate masurile necesare astfel încât acestea sa fie utilizate doar in măsura in care acest lucru este considerat necesar in contextul serviciilor oferite. Doar angajații autorizați au acces la informațiile cu privire la tranzacții si doar când acest lucru este absolut necesar.

Soluții de plata securizate

Produsele/serviciile de pe acest site web sunt comercializate prin intermediul soluțiilor de plata online oferite de www.mobilpay.ro. In vederea eliminării riscului ca datele dumneavoastră sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terțe persoane:

www.mobilpay.ro garantează securitatea sistemelor informatice.

Informațiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu vor fi transferate sau stocate pe serverele S.C Aveir Int S.R.L.

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau Master Card, datele legate de cardul dumneavoastră sunt introduse direct in sistemele Visa sau Master Card, iar in cazul in care cardul dumneavoastră a fost emis de către o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar după autentificarea dumneavoastră in acest sistem – introducerea unui cod/parola secreta știuta numai de dumneavoastră, similar codului PIN la tranzacțiile de la ATM.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conținutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului si va pune in mișcare cercetarea penala împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

Politica de securitate a datelor

In accesarea site-ului si utilizarea serviciilor oferite, doar in cazurile in care este necesara obținerea unui „nume de utilizator” sunteți de acord sa furnizați date adevărate, exacte si complete despre dumneavoastră așa cum se solicita in formularul de înregistrare ca utilizator.

In cazul in care informațiile nu sunt adevărate, inexacte sau incomplete, S.C Aveir Int S.R.L își rezerva dreptul de a suspenda sau desființa contul dumneavoastră fără nici o notificare prealabila. Utilizatorii site-ului au posibilitatea ca in orice moment sa vizualizeze si sa modifice datele personale in cazul in care au intervenit modificări.

Măsuri pentru asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal

S.C Aveir Int S.R.L ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Utilizatorii care au acces la baza de date a informațiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea unității (administrator, director general, director economic), fiecare dintre aceștia acceadă baza de date cu propriul nume de cont si parola. Toți utilizatorii sunt obligați sa păstreze confidențialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor închide sesiunea . In cazul in care unul sau mai mulți utilizatori sunt revocați din diverse motive conturile de acces se suspenda

Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; S.C Aveir Int S.R.L stabilește următoarele tipuri de acces, după funcționalitate: administrare, introducere, prelucrare, salvare etc. și după acțiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal: scriere, citire, ștergere.

Programatorii sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal nu au acces la datele cu caracter personal.  Se va permite accesul programatorilor la datele cu caracter personal după ce acestea au fost transformate în date anonime . Compartimentul care asigură suportul tehnic va avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea unor cazuri excepționale. S.C Aveir Int S.R.L stabilește modalitățile prin care se vor distruge datele cu caracter personal.

Fișierele de acces trebuie să facă posibilă identificarea de către operator sau de către persoana împuternicită a persoanelor care au accesat date cu caracter personal fără un motiv anume, în vederea aplicării unor sancțiuni sau a sesizării organelor competente.

La intervale de timp (3 luni) se efectuează o copie de siguranța a bazei de date;
Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii autorizați pat aceasta operațiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare (facturi, avize de însoțire a mărfii, contracte comerciale).”

Drepturi de autor

Întregul conținut al site-ului www.aveir.ro (incluzând, dar fără a se limita la: texte, imagini, logo-uri, butoane, elemente grafice, baze de date, orice alte date, scripturi, design web, programe etc) este proprietatea S.C Aveir Int S.R.L si/sau a furnizorilor săi si/sau a partenerilor săi si este aparat de legile in vigoare pentru protecția drepturilor de autor si de legile privind proprietatea industriala si intelectuala.

Folosirea fără acordul scris explicit al S.C Aveir Int S.R.L, a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepsește in conformitate cu legile in vigoare.

Produsele oferite spre vânzare prin intermediul site-ului www.aveir.ro sunt protejate de legislația in domeniu. Marca „Aveir” este înregistrata sub nr 018027351.

Orice reclamație si/sau problema legata de respectarea drepturilor de autor in legătura cu întreg conținutul site-ului www.aveir.ro pot fi semnalate printr-un email trimis pe adresa office@aveir.ro

Securitatea datelor personale si a informațiilor confidențiale

Datele personale introduse de către utilizatorul serviciilor noastre vor fi folosite de S.C Aveir Int S.R.L  numai in scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comanda si din contul de înregistrare sunt necesare pentru confirmarea comenzilor, facturarea si livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor in curs, trimiterea de buletine informative (newsletter) către utilizatori (numai daca utilizatorul a cerut in mod expres trimiterea newsletter-ului).

Ne obligam sa nu facem publice si/sau sa nu vindem informații referitoare la datele personale ale clienților noștri fără acordul lor explicit. S.C Aveir Int S.R.L nu vinde si nu oferă datele dumneavoastră personale niciunei terțe parți. Datele personale pot fi transmise autorităților in drept sa verifice tranzacțiile comerciale, in cazul unei solicitări justificate a acestora, conform legilor in vigoare.

Nu toleram SPAM-ul si nu furnizam adresa dumneavoastră de e-mail unor terți (persoane fizice sau juridice). Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.aveir.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta sa fie ștearsa din baza noastră de date.

S.C Aveir Int S.R.L nu poate fi făcută responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidențialitatea contului si parolei sale de pe site-ul www.aveir.ro . Va recomandam sa nu divulgați aceste informații niciunei terțe parți. S.C Aveir Int S.R.L nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul www.aveir.ro.

S.C Aveir Int S.R.L nu își asuma responsabilitatea pentru orice pierderi de informații care ar putea fi cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput si găzduit site-ul www.aveir.ro si nici nu garantează faptul ca site-ul, serverul sau serverele, sau e-mailurile expediate de www.aveir.ro nu conțin viruși.

Datele/informațiile colectate prin intermediul formularelor completate la crearea unui cont personal de utilizator vor putea fi utilizate de către S.C Aveir Int S.R.L pentru întocmirea de statistici care vor putea fi folosite in vederea îmbunătățirii serviciilor oferite utilizatorilor, cu respectarea legilor in vigoare.

Prin acceptare Termenilor si Condițiilor site-ului www.aveir.ro, va dați acordul si in privința Politicilor de securitate a datelor cu caracter personal.

Înregistrarea ca membru, parola si comportamentul de membru

Utilizatorul se obliga sa furnizeze informații adevărate, corecte, actuale si complete, așa cum sunt acestea specificate in secțiunea de înregistrare ca utilizator.

In situația in care consideram ca aceasta obligație nu este respectata de către dumneavoastră, ne rezervam dreptul sa va blocam accesul, pentru o perioada determinata sau nedeterminata, la utilizarea serviciilor oferite de noi fără nicio notificare prealabila.

S.C Aveir Int S.R.L oferă utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii conferă dreptul de a descarcă, de a modifica parțial, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau revinde, sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor S.C Aveir Int S.R.L, fără acordul scris al acesteia.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului nostru sau de a afecta performantele serverului pe care rulează site-ul nostru, va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului nostru si va face obiectul unei plângeri penale împotriva persoanelor care au încercat oricare din aceste acțiuni.

S.C Aveir Int S.R.L prin site-ul www.aveir.ro accepta comenzi numai de la persoane care au împlinit 18 ani. Aceasta limita de vârsta nu se aplica la crearea unui cont de utilizator.

Responsabilități privind site-ul si produsele. Garanția produselor. Declinarea responsabilității

S.C Aveir Int S.R.L nu își asuma responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, in ceea ce privește preturi, descrieri, caracteristici, dimensiuni, simboluri, imagini, texte sau orice alt conținut al site-ului www.aveir.ro. S.C Aveir Int S.R.L nu garantează ca descrierea produselor sau orice alt conținut al site-ului este complet si corect. In eventualitatea in care prețul produsului sau oricare caracteristici sau detalii ale acestuia, au fost greșit introduse in bazele noastre de date sau afișate greșit, iar livrarea nu s-a efectuat încă, S.C Aveir Int S.R.L își rezerva dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunța clientul in cel mai scurt timp despre eroarea apăruta. Clientul are dreptul sa renunțe la comanda daca noile condiții îl nemulțumesc si daca respectiva comanda nu a fost livrata.

S.C Aveir Int S.R.L nu garantează si nici nu va putea fi considerata responsabila in cazul in care produsele achiziționate nu corespund scopului pentru care au fost achiziționate. De asemenea, imaginile produselor sunt prezentate pe www.aveir.ro sunt numai cu titlu de prezentare, iar produsele livrate pot diferi de imagini in orice mod, datorita modificării caracteristicilor, design-ului, culorilor, fără o notificare prealabila de către producători. S.C Aveir Int S.R.L nu va putea fi făcută responsabila in cazul oricăror neconcordante sau lipsuri in ceea ce privește produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse.

S.C Aveir Int S.R.L nu poate fi făcută responsabila si nici nu garantează, in niciun fel, pentru funcționarea site-ului, pentru informațiile si conținutul site-ului, nici pentru materialele sau produsele de pe site.

S.C Aveir Int S.R.L nu poate garanta disponibilitatea in stocuri a tuturor produselor afișate. Din acest motiv S.C Aveir Int S.R.L își asuma dreptul de a nu onora o anumita comanda in cazul in care respectivul produs nu se mai afla in oferta curenta a producătorului sau a distribuitorului. Clientul va fi notificat in acest sens si își va primi înapoi banii încasați de S.C Aveir Int S.R.L pentru respectiva comanda in cazul in care plata a fost făcută in avans. Stocurile produselor de pe site nu se pot actualiza zilnic, de aceea S.C Aveir Int S.R.L nu garantează existenta in stoc a produselor de pe site chiar daca acestea apar pe site ca fiind in stoc. Pentru confirmarea stocului veți fi contactat telefonic de către un reprezentant al firmei. Termenul de livrare de 3 zile lucrătoare este valabil pentru produsele aflate in stoc si in condițiile menționate mai sus.

Garanțiile asociate produselor

Toate produsele comercializate de către site-ul www.aveir.ro beneficiază de condiții de garanție conform legislației in vigoare si politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale, si provin din surse menționate de fiecare producător in parte. Garanțiile comerciale nu afectează garanția legala privind conformitatea produsului.

Produsele de uz curent nu beneficiază de garanție de folosința. Totuși, potrivit legislației in vigoare, toate produsele comercializate pe www.aveir.ro beneficiază de garanție de conformitate si pentru vicii ascunse. Astfel, oricare produs care nu are aceleași calități ca si produsele care au fost prezentate ca mostre sau model, nu corespund oricărui scop declarat pe site-ul nostru sau nu își păstrează parametrii de calitate si performanta normale pentru astfel de produse, se considera lipsa de conformitate si beneficiază de garanție de conformitate. Produsul care nu este conform sau prezinta vicii ascunse va fi înlocuit, fie restituita contravaloarea acestuia in cazul in care nu pot fi înlocuit.

Valoarea maxima a obligațiilor S.C Aveir Int S.R.L, fata de orice client, in cazul nelivrării, livrării necorespunzătoare sau in orice alt caz, este valoarea sumelor încasate de S.C Aveir Int S.R.L de la clientul respectiv.

S.C Aveir Int S.R.L nu este responsabila si nu poate fi ținuta responsabila in niciun fel, direct sau indirect, pentru orice paguba si/sau problema si/sau neajuns, directe sau indirecte, de orice natura, ca urmare a folosirii serviciilor oferite si/sau produselor comercializate.

Toate promoțiile afișate pe site-ul nostru se desfășoară numai in limita stocului disponibil. Aceste promoții pot fi întrerupte in orice moment, fără înștiințarea prealabila a clientului.

Dreptul de retragere, reclamații si nelămuriri privind produsele, condiții de returnare

Ne dorim sa fiți pe deplin mulțumiți de produsele cumpărate online de pe site-ul www.aveir.ro.

Conform O.G. 34/2014, consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunța la cumpărare, fără penalități si fără invocarea unui motiv, in termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului. Renunțarea la cumpărare este aplicabila doar clienților persoane fizice (art. 3 alin. 1).

Conform art. 16 „sunt exceptate de la dreptul de retragere in ceea ce privește contractele la distanta: furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igiena si care au fost desigilate de consumator” (art. 16 lit. e).

Drept de retragere

Durata contractului la distanta încheiat cu ocazia plasării unei comenzi este de 30 de zile. Înainte de livrarea produselor, clienții www.aveir.ro au dreptul si pot anula oricând comenzile plasate pe www.aveir.ro fără niciun cost din partea acestora, contractul încheiat considerând-se încetat de drept la anularea comenzii. Confirmarea încheierii contractului este transmisa clientului sun forma confirmării comenzii plasate prin intermediul emailului.

Returnarea motivelor fără invocarea unui motiv

In baza dreptului de retragere stipulat de prevederile legale, clienții www.aveir.ro  pot returna produsele cumpărate, in ambalajul original, fără invocarea vreunui motiv, in termen de 14 zile lucrătoare de la primire, fără penalități. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, folosind același serviciu de transport prin intermediul căruia s-a făcut expedierea. Clientul poate solicita companiei noastre returnarea produsului/produselor, numai in ambalajul original nedeteriorat si împreuna cu originalele documentelor comenzii respective. S.C Aveir Int S.R.L va înapoia contravaloarea comenzii in cel mult 30 de zile de la data denunțării contractului de către client si primirea produselor returnate.

Returnarea in condițiile in care produsul este defect.

Nu se poate invoca garanția in condițiile utilizării improprii sau incorecte a produsului. In maxim 12 de ore de la livrarea produsului, in cazul depistării unor probleme de funcționare/de conformitate, clientul poate solicita S.C Aveir Int S.R.L returnarea produsului/produselor. Returnarea se va putea face numai in ambalajul original nedeteriorat si împreuna cu originalele documentelor comenzii respective. In acest caz, acestuia i se poate înlocui respectivul produs cu unul identic sau – daca acest lucru nu este posibil – poate primi înapoi suma plătita pentru acel produs. Toata responsabilitatea asupra acestor defecțiuni revine in sarcina producătorului/distribuitorului.

Procedura de retur

In vederea efectuării unui retur va rugam urmăriți Procedura de retur .

Nu vom ridica colete expediate pe alta adresa, si nu vom ridica coletele de la oficiile poștale. Pentru expedierea coletelor va rugam sa folosiți același serviciu de curierat prin care ați primit produsele. Nu primim la retur produse neambalate. Cele 30 de zile in care vom rambursa contravaloarea produselor derulate se scurg din momentul in care produsele returnate ajung in posesia noastră.

In momentul sosirii coletelor in serviciul nostru specializat se va face o scurta verificare vizuala a coletului in prezenta curierului. Daca se constata urme de loviri sau manipulări defectuoase ale coletului, sau daca starea acestuia nu este impecabila din punct de vedere al integrității, se va face un proces verbal care sa semnaleze aceste probleme si o copie va fi înmânata curierului. Toate coletele primite si care respecta aceste condiții de returnare vor fi desfăcute si fotografiate pentru a consemna starea la recepție a produselor din interior, si pentru a verifica daca starea produselor este identica cu starea lor din momentul completării formularului de returnare (in momentul completării formularului, pe baza asumării răspunderii, clientul trebuie sa consemneze starea produselor in scris si/sau prin fotografii). Orice inadvertenta intre starea declarata de consumator la completarea formularului de returnare si recepția propriu-zisa a produselor de către personalul nostru specializat va conduce respingerea returului produselor, clientul fiind răspunzător de transportul acestor produse pana in sediul nostru specializat.

Clientul va fi înștiințat in termen de 72 de ore de la primirea coletului de aceasta situație si va putea alege daca primește înapoi pe cheltuiala sa produsele neconforme cu declarația sa si produsele care nu mai sunt in aceeași stare in care au fost livrate inițial clientului, sau daca accepta aducerea acestor produse la starea inițiala.

Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set. Nu vor fi acceptate la retur produsele desigilate, ambalajul original oferit de producător trebuie sa fie intact.

Nelămuriri

In cazul in care aveți nelămuriri sau  nemulțumiri cu privire la un produs achiziționat de pe site-ul nostru, va rugam sa expediații un email in acest sens pe adresa office@aveir.ro in care sa specificități cat mai multe detalii in baza cărora sa putem identifica si prelucra mesajul dumneavoastră (numele complet si corect, data comenzii, data si metoda de livrare si numărul de comanda).

Reclamații

Reclamațiile privind produsele comercializate pe site-ul office@aveir.ro vor fi aduse la cunoștința S.C Aveir Int S.R.L in maximum 48 de ore de la recepționarea produselor. S.C Aveir Int S.R.L va transmite aceste reclamații spre soluționare furnizorului/producătorului produselor respective.

In cazul in care aveți o problema legata de o comanda sau de orice natura ce tine de site-ul www.aveir.ro, care nu pare a fi rezolvata sau nu a fost rezolvata prin email sau prin telefon cu personalul serviciului clienți, va rugam sa luați legătura pentru o conciliere interna gratuita cu Dl. Silviu Boaca prin email la silviu.boaca@aveir.ro.

Daune la transport

Daca produsele primite se dovedesc a avea daune din cauza transportului, clientul este obligat sa reclame aceste daune la adresa office@aveir.ro in maxim 12 ore la primirea produselor.

Reclamații către ANPC:

Pentru a depune o reclamație la Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului, va rugam sa accesați www.anpcnet.ro, unde puteți afla cum se poate depune o reclamație, precum si datele de contact ale autorităților județene/naționale unde puteți depune reclamațiile.

Preturi. Plata produselor

Preturile produselor sunt cele afișate pe site. Prețul transportului este cel afișat in comanda înainte de finalizarea acesteia, dar pentru localități necuprinse in aria de livrare a curierului nostru veți fi informați telefonic de către unul din consultanții noștri referitor la taxele de transport suplimentare calculate in funcție de distanta. Numărul de kilometri suplimentari se poate regăsi si pe site-urile https://sameday.ro/ in secțiunea de calcul cost expediție.

 

Comenzile pe care ați optat sa le ridicați de la sediul nostru se păstrează la dispoziția dumneavoastră pe o perioada de 3 zile lucrătoare începând cu prima zi in care ați fost anunțați ca poate fi ridicata comanda. Operatorii noștri contactează telefonic fiecare client in parte. Comenzile clienților care nu răspund la telefonul de confirmare a comenzii timp de trei zile lucrătoare consecutive de la plasarea comenzii vor fi șterse din sistem.

Publicitate

S.C Aveir Int S.R.L își rezerva dreptul de a trimite clienților/utilizatorilor săi diverse oferte privind produsele din site-ul www.aveir.ro, propuneri de produse si servicii cadou oferite direct de S.C Aveir Int S.R.L sau de partenerii acesteia, in condițiile politicii de confidențialitate.

Sunteți de acord cu următoarele: operatorii, administratorii si/sau proprietarii site-ului nu sunt, sub nicio forma, responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitând-se la, achiziții, participări la concursuri, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/legătura/înțelegere/tranzacție/colaborare/etc. care pot apărea intre dumneavoastră si oricare dintre cei care își fac promovare directa sau indirecta prin intermediul nostru.

Operatorii, administratorii si/sau proprietarii acestuia nu pot fi făcuți nici material nici sub alta forma, direct sau indirect, responsabili pentru cele mai sus menționate.

Notificări

Prin accesarea site-ului www.aveir.ro, utilizarea acestui site, cumpărarea de produse sau trimiterea de mesaje (e-mail-uri) către/de la S.C Aveir Int S.R.L, comunicarea se realizează in sistem electronic, considerând-se astfel ca utilizatorul consimte primirea notificărilor pe cale electronica de la S.C Aveir Int S.R.L  (mesaje, comunicări prin e-mail sau buletine informative-in cazul abonării la acest serviciu). S.C Aveir Int S.R.L  își rezerva dreptul de a aduce modificări prezentului contract fără o notificare prealabila a clienților/utilizatorilor.

Drept aplicabil. Litigii

Prin folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) site-ului, utilizatorul/clientul se declara de acord asupra faptului ca Termenii si condițiile de utilizare de mai sus se completează cu legile romane in vigoare. In cazul oricărei dispute care ar putea sa apară intre utilizator/client si S.C Aveir Int S.R.L si asociații/partenerii/afiliații săi, se va încerca mai întâi rezolvarea pe cale amiabila, iar daca aceasta rezolvare nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat in instanța din localitatea unde își are sediul S.C Aveir Int S.R.L.

Forța majora

Forța majora invocata si probate de una din parți in condițiile legii, exonerează pârțile de obligații – cu excepția obligației de plata pentru serviciile prestate pana la apariția ei – numai pe durata forței majore.

Independenta clauzelor contractuale

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea si lansarea comenzii, clientul accepta fără obiecțiuni termenii si condițiile de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.